batil

batil
sif. <ər.> köhn.
1. Yalan, əsilsiz, doğru olmayan, həqiqətə uyğun olmayan. Batil fikir. // İs. mənasında. Madam ki, xalq elm səbəbi ilə haqq ilə batilə fərq verməyə qabil deyil, gündə bir şeyx . . çıxacaq, aləmə fitnə salacaq . . və bədbəxt edəcək. M. F. A.. Biz burada istər Bab, istərsə Bəhanın anadan alim doğulduqları iddiasının batil olduğunu təyin etdik. M. S. O.. Batil eləmək (etmək) – puça çıxarmaq, heçə çıxarmaq, heç eləmək, batırmaq. Mən gözlərimə inana bilmirəm, bu imarət kimindir, burada tikilibdir? Bu mənim imarətimi batil elədi. (Nağıl). Hərdənbir zurnanın səsi ucalıb, özgə səslərin hamısını batil eləyirdi. C. M..
2. Dinə görə doğru olmayan, dinin tələblərini və göstərişlərini, hökmünü, şərtlərini pozan (iş, hərəkət və s.). Dayım namazda olanda çün danışa bilməzdi ki, namazım batil olmasın. C. M.. <Salmanov:> Sən nə danışırsan, ay oğul, məni günaha batırıb ibadətimi batilmi eləmək istəyirsən? M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • batil — bátil m DEFINICIJA reg. onaj koji je poznat po nečasnim postupcima; pokvarenjak, nevaljalac ETIMOLOGIJA tur. bātil …   Hrvatski jezični portal

  • Batil — is an Arabic word meaning falsehood, and can be used to describe a nullified or invalid act or contract according to the sharia …   Wikipedia

  • əbatil — ə. «batil» c. batillər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • batıl — sf., Ar. bāṭil 1) Doğru ve haklı olmayan 2) Çürük, temelsiz 3) Geçersiz Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batıl itikat — is., dı Batıl inanç Batıl itikatlara inanmış, dağlı, cahil bir kızcağızdı. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batıl inanç — is., cı Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batil — v tr Lavar la ropa golpeándola sobre el batieru …   Vocabulario dialectal de Acehúche

  • bâtıl — (A.) [ ﻞﻃﺎﺑ ] 1. hükümsüz. 2. boş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • batil — ə. 1) doğru olmayan, həqiqətə zidd olan; 2) boş, bihudə, yersiz; 3) məhv olma, heç olma, yoxa çıxma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • BATIL — Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muâmele. Meselâ: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi. (Bak: Fasid)(Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilâli arıyanlar içinde, ihtiyar bir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”